lördag 24 augusti 2019

Intryck under utflykt

Vi gjorde en bussrundtur med nämnden i AFH för att alla - framför allt nya - ledamöter skulle få se var våra verksamheter finns liksom den geografiska utbredningen av stadsdelen.
 Det sker förändringar hela tiden fr a när det gäller byggnation, många tusentals bostäder byggs och det behövs.
Första stoppet gjorde vi på Mor Livas stig, nedanför Västra Frölunda kyrka. Där bedrivs nu Daglig verksamhet för att ge funktionshindrade personer en meningsfull sysselsättning.  Man har bl a bildat en kör som sjöng så fint för os under vår kaffepaus, mycket rörande.
Efter en utfärd till den sydligaste delen av vårt verksamhetsområde dvs Snipen - där går gränsen till Kungsbacka - åt vi lunch på Askims träffpunkt och fick information om träffpunkternas betydelse för att våra äldre inte ska känna sig ensamma.
Vi åkte vidare till Frölunda och Positivparken. Parken är en stor bemannad parklek. På vår promenad genom parken hittade vi en gömd pärla, denna vackra fasadmålning.
Så kom vi fram till 1200 m2 - en väldigt bra verksamhet för ungdomar som där kan arbeta med kreativa uppgifter efter egen önskan och får frihet under ansvar. Viktig verksamhet som ingår i Göteborgs Stads ungdomssatsning.
En mycket trevlig och informativ dag!

fredag 2 augusti 2019

Mittens rike

Den som gör en resa har alltid något att berätta, sa man redan på 1700-talet.
Min resa till Kina låter sig inte beskrivas med några få ord eller bilder.
Kina ligger på fjärde plats på listan över världens största land men det finns många företeelser i Kina som är "världens största" åtminstone enligt vår guide.
Förutom de fysiska artefakterna såsom Kinesiska muren och Terrakottaarmén så upplever man också människorna och deras kulturer när man vistas i landet, allt går inte att läsa sig till.
Jag lärde mig också mycket t ex hur silkesmaskarna gör för att producera sidentrådarna och vilka typer av jade det finns och dess påverkan på bäraren.
Människorna upplevde jag som egocentrerade, ovänliga och påstridiga. Jag lärde mig att eftersom det finns 1,4 miljarder kineser i Kina så måste var och en ta sin plats annars tar någon annan den. Den kinesiske invånarens första prioritet är familjen, framför allt barnen, därefter de som man är beroende av såsom chefer och arbetskamrater och därefter alla andra. Vi turister tillhör "alla andra".
Kinesiska muren var ett ganska svårtillgängligt turistmål, belägen som den är högt uppe på bergen.Jag förstår att man inte ska/kan göra ändringar i själva muren men vägen dit uppför berget måste man kunna göra mer lättillgängligt. Det fanns trappsteg som var ett par centimeter höga och därefter kom det ett som var en halvmeter högt och inga räcken. Själva muren var också svårforcerad men det kompenserades av den makalösa utsikten och förundran över att man kunnat bygga detta för hand på 1400-talet! Muren är byggd av packad jord och sten och av en oerhörd stor mängd människor under århundradena.
Den andra fantastiska artefakter var Terrakottaarmén. 8000 soldater, alla med individuella ansiktsdrag, tillverkade på 200-talet av Kinas förste kejsare. Upptäcktes 1974 av bönder som grävde efter vatten.Figurerna - också hästar och vagnar är tillverkade av lera och sand, brända och bemålade. Restaurering pågår alltjämt.
För att komma till dessa sevärdheter åkte vi buss  ettt par timmar och det var resor med livet som insats. En fruktansvärd trafik med långa köer. Man har förbjudit bilar med vissa slutsiffror att köra vissa dagar för att minska luftföroreningarna.
Trafikvett vet man inte vad det är. Bilarna stannar motvilligt för rött ljus men det gör inte scootrar och cyklar. Vi blev rekommenderade att gå i täta klungor när vi skulle över gator och bara gå på övergångsställen. Beijing är ofantligt stort, bara i innerstan bor det lika många människor som i hela Sverige!
Det finns mycket som är "störst i världen" t ex Himmelska fridens torg som rymmer 1 miljon människor!

Dem förbjudna staden bestod av röda hus som omgav en öppen plats, flera sådana platser efter varandra. Den röda färgen var förbehållen kejsaren. Denna "förbjudna stad" innehöll mer än 9000 rum!
Sommarpalatsertfrån 1700-talet innehåller inte bara byggnader utan också Långa gången, parker och den handgrävda sjön. Den är 2 m djup och grävd av 700.000 man!
Att gå ut och äta middag innebär det som vi i Sverige avser med att "gå ut och äta middag".
Vi satt för det mesta runt ett runt bord där maten placerades på en rund skiva i mitten som snurrades runt och var och en kunde ta från de ca 15 rätter som serverades. Det hela verkade mer utspisning än en trevlig middag och klockan 9 dukade man av! Men maten var god liksom ölen!


Shoppingen var en mardröm! Mycket påstridiga försäljare som demonstrerade sina varor handgripligt utan att man gavs en chans att titta i lugn och ro. Och prutning var ett måste.
Kollektiv fotmassage var en programpunkt, lunch hos en familj i hutongerna, cykelriksha liksom teceremoni.

En innehållsrik resa som gav en glimt av en helt annan kultur. Glad att jag har varit där men inte ett resmål som jag vill uppleva igen.

torsdag 20 juni 2019

Sommaravslutning i AFH

I veckan hade ADN Askim-Frölunda-Högsbo budgetkonferens och nämndmöte. Det var en lång dag men den lättades upp av de fina konferenslokalerna hos Göteborg Energi som vi fått låna.

Stadens ekonomiska förutsättningar för resten av året är dystra. Det finns också en osäkerhet t ex konjunkturen, som vi inte kan påverka och SDN-utredningen. Alla kommuner i Sverige får en försämrad ekonomi beroende på att högkonjunkturen avtar samtidigt som behoven ökar. T ex ökar antalet invånare 80+ med 50% till 2030. Min reflektion är då att det är viktigt att hålla äldre friska till både kropp och själ - att arbeta längre, vara volontärer i olika verksamheter, hålla igång kroppen och få intellektuell stimulans. Ensamheten är stor och det är viktigt att det finns t ex träffpunkter som är öppna också på sommaren.

På staden-nivå är våra utmaningar:
Kompetensförsörjning - att få erfaren personal med rätt kompetens
Konjunkturen
Bostadsbrist - det byggs mycket i Göteborg men vi behöver fler hyresrätter till överkomliga hyror
Samverkan mellan olika myndigheter och utförare t ex färdtjänsten för äldreboenden och daglig verksamhet. T ex en ur personalen måste göra passageraren i ordning i god tid, gå ut med vederbörande till bilens upphämtningsplats och vänta där tills bilen kommer. Beställningscentralen för bilen kan endast ge ankomsttid med ett tidsspann t ex mellan 7-7.30. Det går åt en personalresurs på ibland 2 timmar. Här behövs mer samverkan.

Jag frågade också om vikariesituationen på våra äldreboenden och i hemtjänsten i sommar. Den är under kontroll men med viss osäkerhet fr a i den kommunala sjukvården.

Önskar er alla en trevlig midsommar och en skön sommar!

tisdag 26 mars 2019

Folkhälsorådet - en viktig funktion

Stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo har ett Folkhälsoråd som arbetar mycket med invånarnas hälsa i förebyggande syfte. Det gäller alla åldrar, från barn till seniorer. Här bedrivs ett aktivt arbete i bl a

* ungdomsmottagning
* fritidsbanken - där invånarna gratis kan låna sportutrustning
* Växthuset - träning av balans, styrka och rörlighet
* hälsoguiden - information om vad som finns och vart man vänder sig
* hälsoteket
* Balanslyftet - förebygger fallolyckor
* hur vi minskar  psykisk ohälsa
* hur vi minskar ensamheten bland äldre

Göteborgs kommun har beslutat införa Måltidsvänner - ett liberalt förslag - en volontär som äter tillsammans med någon som är ensam i dennes hem och då bjuds på maten. Rutiner för detta håller på att utarbetas.
I allt arbete måste vi ha med oss att åldern på våra innevånare stiger och därmed också risken för demenssjukdomar. Runt 70 år är ca 1-2% dementa, runt 80 år är ca 20% dementa och vid 90 år ca 50%. Det kräver andra sorts äldreboende och mycket mer utbildning hos personalen.

fredag 8 mars 2019

Den nya folksjukdomen

Förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Vid 70-års ålder har 1-2% en demenssjukdom. Efter 80 år ära förekomsten 20% och efter 90 år 50%. Med en åldrande befolkning beräknas därför antalet personer med demenssjukdom öka. Globalt har ca 47 miljoner en demenssjukdom idag. Den siffran beräknas öka till 140 miljoner år 2050.

Vad är då demens?  
Det är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som angriper minne och annan intellektuell funktion.  De vanligaste är Alzheimer och vaskulär demens. Det finns dessutom ett stort antal andra orsaker till demenssymptom av vilka flera är behandlingsbara. Därför är det viktigt att en utredning görs.

Liberala seniorer i Göteborg hade på sitt senaste månadsmöte besök av Lena Larsson, psykolog och Marianne Melkersson, läkare med geriatrik som specialitet och båda med stor erfarenhet och kunskap inom demenssjukdomar. Dessutom deltog Bengt Arenhag från Lerum som är anhörig och engagerad i demensomsorg. Dessa tre har tillsammans med Ingmar Skoog, professor och psykiatriker (AgeCap), Bo Eek, domprost i Skara och Anna Jonsgården, tf verksamhetschef på Bräcke diakoni, bildat föreningen Gott ledarskap i demensvården och har säte i Göteborg. Man har givit ut en skrift som heter likadant och kan beställas på föreningens hemsida www.gottledarskap.nu.

Det var mycket intressant att lyssna på våra tre gäster och man fick en uppfattning om hur viktigt det är att planeringen för denna ökande mängd av dementa börjar nu.
Man har flera visioner, några av dem är:
* Att vi bygger vår samhälle så att alla, även äldre och funktionsnedsatta kan fungera.
* Att se ett samhälle fritt från fördomar
* Att ta tillvara teknisk utveckling

För att uppnå detta behöver vi sprida kunskap i samhället,  till anhöriga och vårdpersonal.
Man kan bara ställa sig frågan hur vill jag ha det om jag blir dement?

Alla faktauppgifter ovan är tagna ur boken.


torsdag 7 mars 2019

Mötesrally

Om någon undrar vad vi som sitter i stadsdelsnämnderna gör, kommer här en liten förteckning.
Jag har hittills i år deltagit i:

* nämndmöten
* analysmöten
* möten i individutskottet
* presidiemöten
* pensionärsrådsmöten
* öppna förmöten
* utbildningsmöten
* möten med alliansvänner
* partimöten
* konferenser

En del är varannan vecka, andra mer sporadiskt. Några är heldagsmöten, andra ett par timmar. Mycket material ska läsas in till kommande möten och varje möte genererar mer arbete.
Mycket lärorikt!


lördag 2 februari 2019

Årets och mandatperiodens andra sammanträde

Nu har arbetsordningen börjat sätta sig för dem som är nya i nämnden och alla platser i utskott och råd är tillsatta. Jag sitter  (liksom tidigare) i pensionärsrådet tillsammans med 3 andra nämndledamoter. Vi beslöt att ha 4 ledamöter i varje råd för att alla ska känna sig delaktiga. Det är ju 5 olika politiska konstellationer som ingår i nämnden till skillnad mot 2 "block" tidigare.
Vi har ett kärvt ekonomiskt läge i stadsdelen och måste dra ner på verksamheter som inte är lagstadgade. Tyvärr delade inte de andra partierna i nämnden - S, V, MP och D - denna uppfattning utan drev igenom frågan om fortsatt öppethållande av daglig verksamhet. Det tog en stor del av nämndens ofördelade medel som vi i alliansen ville spara för oförutsedda utgifter. Nu får vi bara hålla tummarna för att inget oförutsett inträffar.
Vi informerades om att Anhörigcenter i Väst - en viktig verksamhet för dem som vårdar en anhörig i hemmet - ska flytta till andra och billigare lokaler.
Personligen anser jag att politikernas uppdrag är att se till att nämndens arbete sköts på ett ändamålsenligt sätt och att vi har en budget i balans.