onsdag 4 juli 2018

10 råd för dig som är äldre och vill bli ännu äldre

10 enkla råd för dig som är äldre och vill bli ännu äldre

Rör på dig –hur du gör det spelar mindre roll och var och en efter sin förmåga, städning är bra motion eller ta en promenad, gärna med stavar
Res dig upp – när du titta på TV t ex, res dig i varje paus och mellan programmen
Gå uppför en trappa om dagen– i egen takt
Sträck på dig – i liggande, sittande och stående ställning
Öva upp din balans– stå på ett ben litet då och då under dagen
Utmana huvudet - lös korsord/sudoku, läs böcker, lär dig nåt nytt
Träffa andra människor– nya och gamla bekanta. Äldrekontakt ordnar fikastunder
Mediciner – Ta med alla dina mediciner till ett apotek och be apotekaren samköra dem i EES-systemet
Rök inte
Alkohol ska användas sparsamt

söndag 17 juni 2018

Att tänka i en annan box!

I veckan var jag på en intressant konferens anordnad av regionen med föreläsare från olika kommuner samt externa leverantörer av digitala lösningar. Rubriken var Smarta verksamheter - automatisering. År 2021 har vi ett gap på 59 miljarder mellan intäkter och kostnad och vi har brist på arbetskraft både i offentlig och privat verksamhet. Mot den bakgrunden måste vi jobba smartare och använda oss av digitaliseringens möjligheter. Vi måste lära oss att se den som en möjlighet och inte som ett hot. Vi pratar ofta om att tänka utanför boxen men vi behöver tänka i en helt annan box.
Digitaliseringen har många fördelar t ex
*minska kostnader
*frigöra resurser
*förbättra service
*hantera ökande volymer
*det är spårbart
*rättssäkert
De resurser som frigörs ska användas till det som datorer inte är bra på - mänsklig kontakt.

Alla föreläsare betonade vikten av två saker
- att göra ett noggrant förarbete
- att informera och ta med personalen fortlöpande i arbetet

I Uddevalla har man börjat förbereda för att digitalisera repetitivt arbete som inte kräver handpåläggning inom hemtjänsten, t ex rapporter av olika slag.

Vi är precis i början på ett automatiserat samhälle och måste använda oss av det på ett klokt sätt.
Man har identifierat olika generationstyper och det är en helt ny värld som öppnar sig när man ser på hur våra barn hanterar digitala verktyg och hur deras barn i sin tur kommer att använda dem. De barn som föds idag behöver inte ta körkort för det finns självbärande bilar och busar, i skola finns det robotar som hjälper barn med olika uppgifter, vi har många fler digitala möten och inom äldreomsorgen finns det mängder av hjälpmedel.

Det var en nyttig konferens som stämde till eftertanke. Så nu ska jag tänka på mina problem i en annan box!

fredag 25 maj 2018

Stadsdelsnämndens pågående uppdrag AFH

1)
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inför sommaren stärka och utveckla samverkan med relevanta aktörer i syfte att förhindra och stoppa tvångsgifte och könsstympning. Förvaltningsdirektören ska återkoppla till nämnden arbetet och genomförandet

2)
Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla modeller för hur erfarna medarbetare ska kunna ägna en del av sin tjänst åt att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen.

3)
Nämnden beslutar att som en viktig del i implementeringen av regeringens satsning på ensamkommande som blir 18 år under asylprocessen, ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med ideella aktörer i syfte att erbjuda stöd och rådgivning för målgruppen, bistå i förmedlingen av eget boende samt skapa boendelösningar.

lördag 19 maj 2018

AllAgeHub - vad är det?


Vi talar mycket om digitalisering dessa dagar och ofta med negativa förtecken. I veckan var jag med pensionärsrådet i AFH på besök hos AllAgeHub på Chalmers och där var det digitala positivt. AllAgeHub är en samverkan mellan forskning  och utveckling av välfärdsteknologi i bl a boendemiljöer, allt för att människor ska kunna leva självständigt oavsett ålder och/eller funktionsvariation.
Vi fick se prov på de mest skiftande lösningar, här några exempel:
1) Spol- och torktoaletter som enkelt monteras på befintlig toalettstol. Där man har installerat sådana har man märkt en klar minskning av antalet urinvägsinfektioner.
2) En dusch där man sittande sköter allt själv via knappar.
3) En matrobot för den som har svårt att lyfta och/eller styra bestick.
4) Många olika slags larmknappar - en såg ut som en vanlig klocka, en annan som en liten dosa att ha i fickan eller hängande runt halsen
5) En apparat med silikonblöja som tar hand om urin och avföring utan att man behöver gå till toaletten
6) En liten apparat som påminner om att det är dags att ta medicinen och portionerar ut rätt sort och antal.
7) Mattor och golv med sensorer som som känner av hur du rör dig och om du t ex faller och då larmar
8) Kameror förstås,  av många olika sorter.

Allt detta underlättar för den äldre som kanske har svårt att röra sig. Att kunna sköta sin intima hygien själv utan hjälp av någon är viktigt för självkänslan. Man sparar också in personalresurser som då kan användas till mer personlig kontakt.
Många olika hjälpmedel för olika behovs behövs om man betänker att var 3:e sekund får någon demens i världen! Angeläget är förstås också att förebygga och hitta behandling.
Svensk forskning har nyligen i en liten studie visat på stort samband mellan kvinnors kondition och demens. Så rör på er!

onsdag 16 maj 2018

Nämnden x tre

Lång dag med nämnden idag.
Först var vi på invigning av Nya Hovås - en småskalig blandstad i världsklass. Jag som bor i Hovås har varit med från början. Vi har varit på frukostseminarier, lämnat synpunkter på vad vi vill ha för verksamheter och ständigt uppdaterats om vad som är på gång. Gå gärna in på nyahovas.se och titta.


Ledorden för Nya Hovås är Samverkan, Kvalitet, Fokus (inkludering), Inga ramar (testa alla idéer).

Sen var det dags för Analysmöte där Stadsutveckling stod på agendan. AFH bygger mest i hela staden och det behövs med en ständigt ökande inflyttning. 2021 är vi 8000 fler personer än idag. 
Vi fick också information om Frölunda torgs utbyggnad. Det är Skandia fastigheter som äger torget och där finns mer än 200 butler, 25 matställen, vårdinrättningar med ett sjukhus, massor av service.
Torget omsätter 3 miljarder och är 5-6 störst i Sverige. Varje dag har man 33.000 besökare.
Utvecklingen i framtiden är att man bygger bostäder på parkeringsytorna och bygger ner parkeringen under jord. 1000 bostäder blir det.

Slutligen hade vi besök av stadens revisorer som informerade om vad man skulle titta på.
1) Informationssäkerhet, där har man upptäckt bristande kunskap hos verksamheten.
2) Läkemedelshantering, hur läkemedel hanteras på särskild boende. Där krävs utbildning i bl a fysisk hantering.
3) Intern kontroll inom personlig assistans
4) Hur upphandling och inköp genomförs och följsamhet inom ramavtalet.

Brandskyddet, Kontanthantering och Intern kontroll i redovisning var andra områden som man tittar på.

Därefter fick nämnden lämna synpunkter på den samverkan som sker, på kompetensförsörjningen och  hur vi prioriterar målen i budgeten.

På kvällen hade vi sommaravslutning på Ågrenska, en fantastisk sommarkväll med mycket god mat och trevlig samvaro.fredag 27 april 2018

Kort kort

Så kan ett SDN-möte också vara - kort, 45 min blankt! Nytt rekord! Men det var inte så många punkter på agendan.
Vi gick igenom Uppföljningsrapporten. Där hade inte hänt så mycket sen vår heldag med nämnden för några veckor sen. Fortfarande har vi stor brist inom kompetensförsörjning! Påtagligt inom förskola, funktionshinder och äldreomsorg. Det finnas inga sökande till tjänster som annonseras ut, inte ens outbildad personal finns att få.
Vi har en budget i balans.
Vi uppdrog åt Lokalförvaltningen att uppföra en ny skola vid Sisjövägen.
För övrigt var det mest formalia om överlämning av handling till de nya förskole- och grundskolenämnderna

fredag 30 mars 2018

Uppmärksammat!

Det kom ett epostbrev till Nyfikengrå:
"Jag prenumererar på nyhetsbrevet och tycker det är bra.
Jag skulle vilja att ni skrev om den dåliga representationen av seniorer i riksdagen. Det är inte ens tre procent av 349 ledamöter som har fyllt  65 år och det är inte representativt för Sveriges befolkning. 65-plussarna utgör en fjärdedel av Sveriges befolkningen i höstens val och fler blir det. Vi behöver fler seniorer som driver seniorers frågor i alla beslutande församlingar men främst i riksdagen."
Den som skriver heter Berit Krantz och är själv aktiv politiker. Hon är 74 år och kandiderar till höstens val på Liberalernas riksdagslista i Göteborg.
Lycka till, säger vi till Berit och ni andra 60-plussare som ställer upp och kandiderar. Många är ni inte, och ert syfte är gott. Därför behövs all uppmärksamhet som går att få för att ni ska lyckas lyfta seniorernas frågor i riksdag, kommuner och landsting.