tisdag 16 oktober 2018

Glädjande nyhet!

På AFHs senaste pensionärsrådsmöte fick vi en genomgång av den preliminära äldreboendeplanen och jämförde den med befolkningsprognosen. De senare visade att antalet äldre ökar i staden men totalt visar tillgängliga siffror at vi inom de närmaste åren har ett överskott av äldreboendeplatser i Göteborg. Detta beror troligen på att dagens seniorer mår bättre och är piggare och därmed kan bo hemma längre. Överskottet av äldreboendeplatser kan ju användas på andra sätt så länge t ex som studentbostäder.
De planer på äldreboende som finns just nu är bl a 100 lägenheter i Utby, nyrenoverat Järnbrottshus, Skra Bro 80 platser, Hovås 51 platser. Alla dessa och fler därtill - totalt 759 platser - blir klara de närmaste 2-3 åren. Det är både privata och kommunala aktörer.
En annan sak som man vanligen inte tänker på är att tiden från att någon avlider på boendet och den tid de anhöriga har på sig att städa ur lägenheten har minskats, vilket också frigör fler lägenheter snabbare.

måndag 1 oktober 2018

Internationella äldredagen...

...är det idag! Den högtidlighöll jag genom att delta i en konferens Hur skapar vi tillsammans det åldersvänliga Göteborg som arrangerades av Göteborgs stad och Nordens välfärdscenter.

Det var ett välmatat program  där man konstaterade att en bra stad för äldre är en bra stad för alla åldrar. Det rör hela samhället - miljön, mobilitet, bostäder, social delaktighet, samhällstjänster och -service, information och kommunikation. Här finns mycket att göra och seniorerna måste vara med och göra det! Konstaterades också att ålderismen är utbredd.
Programmet var tryfferat med gympa på plats och sång och musik av olika slag. Mycket trevligtBildresultat

torsdag 27 september 2018

Möteshösten har börjat

Den 25 september hade vi nämndmöte i Askim-Frölunda-Högsbo. På pappret ett kort möte men några informationspunkter (som jag inte tar upp här) tog lång tid och gjorde att det blev ett extra långt möte. Den ordinarie agendan tog bl a upp följande punkter:
Personalfrågor är i fokus hela tiden och där är kompetens en stor fråga. Sjukfrånvaron - den långa fr dag 15 och framåt - har minskat, förhoppningsvis p g a de åtgärder vi satt in. Bl a har vi startat ett projekt för att hitta problemen tidigare.
Ekonomin är ansträngd men i balans.
Vi var remissinstans för en motion från M om att ge kommunstyrelsen ansvar för att samordna  utveckling och implementering av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. I princip tycker jag inte att KS ska ha hand om enskilda uppdrag som detta, det är fel nivå. Ett sådant uppdrag ligger redan hos Intraservice men med erfarenhet av hur Intraservice har fungerat - eller rättare sagt inte fungerat - de senaste åren  finns det skäl att lyfta upp frågan.
Äldre är en missgynnad grupp när det gäller att ta del av tekniska landvinningar. Tekniken är viktig både för den äldre och för personalen som kan slippa fysiskt tunga delar av arbetet. Det är dock viktigt att arbetstiden som sparas in inte anges som skäl för att minska personalstyrkan. Inbesparingen i tid ska användas till det som inte hinns med nu, personlig samvaro.


söndag 16 september 2018

Nu är det klart!

Stort tack till alla er som röstat på Liberalerna i valet och i synnerhet till er som personkryssat mig!
Det värmer hjärtat att så många trott på min förmåga att göra ett bra jobb i riksdagen, bl a för seniorernas sak. Det räckte inte ända fram men jag kommer att fortsätta arbetet på lokal nivå, det finns mycket att göra. Återigen tack
För er information kan jag meddela att jag är invald i ersättargruppen. Så här ser resultatet ut:
Ledamöter är Robert Hannah och Maria Nilsson. Ersättargrupp är Henrik Edin, Berit Krantz och Lotta Nachemson.

måndag 30 juli 2018

Besök i en annan verklighet

I uppdraget som ledamot i en stadsdelsnämnd ingår också att göra studiebesök i de olika verksamheter som nämnden ansvarar för. Jag har tidigare varit med hemtjänsten ute och varit med vid en biståndsbedömning. Nu var det dags för ett besök på ett äldreboende.
Det var ett skrämmande och sorgligt besök. Boendet hade en ganska ny chef som kanske inte hunnit genomföra de nödvändiga förändringarna. Enhetschefens största önskan var att få wifi indraget och jag kunde då berätta att jag lagt ett yrkande om detta och att det är på gång. Tillfredsställande men man undrar ju om ingen läser protokollen från nämndens möten? Eller åtminstone min blogg?
Enhetschefen önskade sig också litet längre framförhållning än några dagar inför utbildning i nya rutiner. Det borde ju också vara lätt åtgärdat tycker jag.

Jag gick tillsammans med en sköterska. Tyvärr fick besöket avbrytas i förtid eftersom en av de boende måste åka till Sahlgrenskas akut pga att hen hade ont i örat. Boendets egen läkare hade besökt hen 5 dagar innan och ordinerat medicin som inte hjälpt. Läkaren hade skrivit i journalen att om medicinen inte hjälpte så skulle vb åka till sjukhusets akutintag och där troligen få antibiotika. Att ta en dement person till ett akutintag är ett stort trauma för den det gäller plus att en personal måste följa med. Då är man bara 2 personal på 15 personer med stort omsorgsbehov. För mig inställer sig frågan – kunde man inte ringt läkaren och bett henne skriva ut antibiotika? Finns det ingen jourläkare? Man är ju knuten till en vårdcentral, varför inte ringa den i första hand? Demensboenden borde ha nån slags direktaccess till sjukhuset och inte behöva vänta i timmar i väntrummet! Ett oerhört stelbent agerande där läkarens ord är lag.

Man har många fallolyckor bl a pga felaktig medicinering. Detta har jag påtalat tidigare. Fallolyckorna kostar 27 miljarder varje år!

Några av de boende blir oroliga och utåtagerande om något ovanligt inträffar. Personalen måste vara väldigt observanta hela tiden för att rätt kunna tolka de boendes signaler.
Man får duscha en gång/vecka men tvättas varje dag! Mig förefallet det vara enklare att duscha någon än att tvätta och skölja varje skrymsle på kroppen.

Det finns genomförandeplaner för alla och efter påklädning, mat och medicinering står det aktivitet som ska vara anpassat till varje boende typ fikastund, högläsning, titta i fotoalbum, promenad. Detta hinner man nästan aldrig med. Det finns en gemensam aktivitet varje dag såsom musik, sittgympa eller dylikt. Dock inte på helgen. Det är väldigt få som får besök. Antingen för att de inte har några anhöriga eller för att de anhöriga inte orkar se förändringen hos sin släkting.

I dagrummet satt vid mitt besök 6 boende i olika stadier av apati. Nån undrade om det var dag eller natt, nån undrade om hon ätit frukost, nån annan om hon skulle få nån mat senare.

När jag skulle gå förstod jag att avdelningen var låst. Det står i SoL att man inte får låsa in någon men naturligtvis måste man ta hänsyn till den boendes egen säkerhet. Det går dock att arbeta på ett annat sätt, det har man visat på bl a Gerdas gård i Göteborg som är väldigt likt ett hotell men för äldre som ”bara är gamla” och dementa. Det är inte primärt pengar som behövs utan rätt ledning och styrning.

Det var ett hjärtskärande besök och jag grät hela vägen hem. De boende har inget liv, det är bara en existens som upprätthålles med föda och medicin. Så sorgligt.

onsdag 4 juli 2018

10 råd för dig som är äldre och vill bli ännu äldre

10 enkla råd för dig som är äldre och vill bli ännu äldre

Rör på dig –hur du gör det spelar mindre roll och var och en efter sin förmåga, städning är bra motion eller ta en promenad, gärna med stavar
Res dig upp – när du titta på TV t ex, res dig i varje paus och mellan programmen
Gå uppför en trappa om dagen– i egen takt
Sträck på dig – i liggande, sittande och stående ställning
Öva upp din balans– stå på ett ben litet då och då under dagen
Utmana huvudet - lös korsord/sudoku, läs böcker, lär dig nåt nytt
Träffa andra människor– nya och gamla bekanta. Äldrekontakt ordnar fikastunder
Mediciner – Ta med alla dina mediciner till ett apotek och be apotekaren samköra dem i EES-systemet
Rök inte
Alkohol ska användas sparsamt

söndag 17 juni 2018

Att tänka i en annan box!

I veckan var jag på en intressant konferens anordnad av regionen med föreläsare från olika kommuner samt externa leverantörer av digitala lösningar. Rubriken var Smarta verksamheter - automatisering. År 2021 har vi ett gap på 59 miljarder mellan intäkter och kostnad och vi har brist på arbetskraft både i offentlig och privat verksamhet. Mot den bakgrunden måste vi jobba smartare och använda oss av digitaliseringens möjligheter. Vi måste lära oss att se den som en möjlighet och inte som ett hot. Vi pratar ofta om att tänka utanför boxen men vi behöver tänka i en helt annan box.
Digitaliseringen har många fördelar t ex
*minska kostnader
*frigöra resurser
*förbättra service
*hantera ökande volymer
*det är spårbart
*rättssäkert
De resurser som frigörs ska användas till det som datorer inte är bra på - mänsklig kontakt.

Alla föreläsare betonade vikten av två saker
- att göra ett noggrant förarbete
- att informera och ta med personalen fortlöpande i arbetet

I Uddevalla har man börjat förbereda för att digitalisera repetitivt arbete som inte kräver handpåläggning inom hemtjänsten, t ex rapporter av olika slag.

Vi är precis i början på ett automatiserat samhälle och måste använda oss av det på ett klokt sätt.
Man har identifierat olika generationstyper och det är en helt ny värld som öppnar sig när man ser på hur våra barn hanterar digitala verktyg och hur deras barn i sin tur kommer att använda dem. De barn som föds idag behöver inte ta körkort för det finns självbärande bilar och busar, i skola finns det robotar som hjälper barn med olika uppgifter, vi har många fler digitala möten och inom äldreomsorgen finns det mängder av hjälpmedel.

Det var en nyttig konferens som stämde till eftertanke. Så nu ska jag tänka på mina problem i en annan box!